המאמרים

לחץ על מנת להןריד המאמר למחשב ואז פתח.

משה עצמון

כצנלסון 29א', קרית אונו
מע"מ אפס אינו  מפלצת