הרצאות

"סוציוטקטורה" הקשר בין החברה והאדריכלות הנוצרת בה
בנאות סמדר
1993 בטלויזיה – תכנון קמפוס אוניברסיטת ת'א, לאחר קבלת פרס רכטר על תכנון זה

משה עצמון

כצנלסון 29א', קרית אונו