פרוייקטי מדף - ציור

משה עצמון

כצנלסון 29א', קרית אונו